TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jautāt ekspertam

Piedevas eļļu ražošanā

Piedevas eļļām un smērvielām ir organiski vai neorganiski savienojumi, kuri eļļā ir izšķīdināti vai suspendēti kā cietas vielas. Uzlabojot bāzes eļļas īpašības, tie paceļ smērvielu darbaspējas. Piedevas parasti veido apmēram 0,1 līdz 30 procentus no smērvielas sastāva, atkarībā no pielietojuma.

Piedevām ir trīs galvenās lomas

Piedevu veidi

Eksistē daudz un dažādu veidu piedevas un to izvēli ietekmē ne tikai to galvenās iedarbības, bet arī tādi faktori kā
-    kā tās šķīst bāzes eļļā?
-    vai tās ir saderīgas ar citām piedevām?
-    cik tās ir rentablas?
Dažas piedevas veic savu funkciju eļļā (piemēram, antioksidanti), bet citas savu darbu veic uz metālu virsmām (piemēram, pretnodiluma piedevas un rūsas inhibitori).

Dažas piedevas konkurē savā starpā par vietu uz metāla virsmas. To darbības koordinēšanai ir noteicoša ietekme uz smēreļļas īpašībām.

Pareiza piedevu maisījuma vai sastāva izveide ir ļoti sarežģīta zinātne. Pārāka piedevu pievienošana var izjaukt līdzsvaru. Smēreļļas īpašības kļūst neparedzamas.

Dispersanti

Dispersanti ir īpaši. Lai gan šīs piedevas atrodas eļļas sastāvā, tās iedarbojas uz virsmu.

Tie galvenokārt atrodami motoreļļā ar mazgājošām piedevām, kuras palīdz uzturēt motorus tīrus, bez nogulsnēm. Disperģējošo līdzekļu galvenā funkcija ir turēt daļiņas smalki izkliedētas vai suspendētas eļļā un neļaut tām uzkrāties.

Rūsas un korozijas kavētāji

Šīs piedevas samazina vai novērš iekšējo koroziju un rūsu, neitralizējot skābes un radot ķīmisku aizsargbarjeru, kura atgrūž mitrumu no metāla virsmām.
Daži no šiem inhibitoriem ir specifiski noteiktu metālu aizsardzībai, tāpēc eļļas sastāvā var būt vairāki korozijas inhibitori.

Pretnodiluma piedevas

Šīs piedevas aizsargā mašīnu detaļas no metālu zudumiem dilšanas rezultātā, jauktas un robežeļļošanas apstākļos.

Jauktas un robežeļļošanas nosacījumi:
Smērvielas plēvīte pienācīgi neatdala cietās virsmas, tās paliek viena otrai tik tuvu, ka ir iespējams jūtams kontakts starp pretējo virsmu raupjumiem.

Tās ir polāras piedevas, kuras pieķeras pie metālu berzes virsmām. Kad notiek kontakts metāls pret metālu, tās veido ķīmisku reakciju ar metālu. Berzes radītais siltums aktivizē šīs piedevas un tās izveido plēvi, kura samazina nodilumu. Veicot savu funkciju, piedevas “izlietojas” un nodiluma radītie bojājumi pieaug.
Parasti tie ir fosfora savienojumi, no kuriem visizplatītākie ir cinka dialkil-ditiofosfāts (ZDDP). ZDDP piemīt arī dažas pretoksidēšanās un pretkorozijas īpašības.

Augsta kontaktspiediena (EP) piedevas

Tās aktivizējas lielās slodzēs, no to radīto kontaktu augstām temperatūrām. EP piedevām nepieciešama augstāka aktivācijas temperatūra, slodze un bīdes ātrums nekā AW piedevām (temperatūra uz virsmu nelīdzenumiem ievērojami pārsniedz 800°C). Piedevas ķīmiski reaģē ar metāla (dzelzs) virsmām un uz tām izveido pagaidu plēvi, kura novērš sametināšanos un pretējo pušu saķeršanos, kontaktu metāls pret metālu rezultātā. Šīs piedevas parasti satur sēra un fosfora savienojumus (un dažreiz bora savienojumus). Tās parasti izmanto pārnesumkārbas eļļās un tām ir unikāla, spēcīga sēra smarža. Tās ir ķīmiski agresīvākas nekā AW piedevas. Tās var būt kodīgas pret dzeltenajiem metāliem, īpaši augstākās temperatūrās, un tāpēc tos nevajadzētu izmantot mezglos, kur tiek izmantoti vara metālu sakausējumi (piemēram, gliemežpārvados). Šis efekts var būt katastrofāls pārnesumkārbu sinhronizatoriem, tāpēc pārnesumkārbās nav ieteicams izmantot API GL-5 klases eļļas, izņemot gadījumus, kad ražotājs ir oficiāli atļāvis to izmantošanu.

Sazinieties ar mums šeit vai
Apskatiet populārāko produktu klāstu šeit.