TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jautāt ekspertam

Hidraulisko eļļu specifikācijas kļūst arvien stingrākas

Bosch Rexroth: “iepriekšējā specifikācija RDE 90220 vairs nav pietiekama, lai garantētu apmierinošu sniegumu augstu darbapēju sistēmās, kuras mēs būvējam mūsdienās.”

Jauns augstspiediena un ātrgaitas hidrauliskā sūkņa / motora tests:

 

Rexroth “Fluid Test Axial Piston Unit Closed Loop (RFT-APU-CL)” aksiālā virzuļsūkņa šķidruma tests slēgtā kontūrā atspoguļo hidrostatiskās piedziņas prasības mūsdienās. Iekārta darbojas reālos apstākļos.

Prasības tīrībai nav mainījušās, tās joprojām atbilst DIN 51524. Tādējādi daļiņu skaita kodam, pēc ISO 4406, jābūt maks. 21/19/16.

Tomēr tas nenozīmē, ka visu aprīkojumu jāpiepilda ar šādas tīrības klases hidraulisko šķidrumu. Daudzos gadījumos tīrības prasības ir noteiktas konkrētajai sistēmai, kuras norādītas lietotāja rokasgrāmatā vai pat šiltē uz aprīkojuma.

Nepieciešamo tīrību var sasniegt, tikai filtrējot iepildīšanas brīdī vai uzstādot filtrus iekārtai.
 

Iepriekšējās un esošās Bosch Rexroth specifikācijas hidrauliskajiem šķidrumiem:

MOL Hydro HME 32, 46, 68 augstākās kvalitātes hidrauliskie šķidrumi ir uzskaitīti RD 90245 sarakstā, tāpēc tiem ir izsniegts BR kvalitātes marķējums.


Sazinieties ar mums šeit vai
Apskatiet populārāko produktu klāstu šeit.